500 Auto Navigation - Åpne programmer fra kartskjermen

background image

Åpne programmer fra kartskjermen

Når du slår på enheten, vises kartskjermen. Denne skjermen viser
kartvisningen til

Navigatør

-programmet.

Enheten inneholder følgende programmer:

Navigatør

(

) – brukes til GPS-navigering (se side 25)

Telefon

(

) – brukes til å foreta og besvare anrop ved hjelp av

mobiltelefonen som er koblet til enheten (se side 37)

Musikk

(

) – brukes til å spille sanger som er lagret på minnekortet

(se side 42)

Galleri

(

) – brukes til å vise bilder og videoklipp som er lagret på

minnekortet (se side 45)

Oppsett

(

) – brukes til å endre innstillinger og

visningsinformasjon for enheten (se "Endre innstillinger for enheten"
på side 22 og "Endre telefoninnstillinger" på side 40).

Du viser eller skjuler programhovedmenyen ved å trykke på menyknappen.
Du åpner et program fra menyen ved å trykke på programikonet.

Du går tilbake til

Navigatør

fra andre programmer ved å trykke på

menyknappen.

Du går tilbake til forrige skjerm i et program ved å trykke på

.

Følgende indikatorer vises på kartskjermen:

Signalstyrken til GPS-antennen er god.

Signalstyrken til GPS-antennen er ikke tilstrekkelig for navigering.

Batteriet er fulladet.

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

22

Batterinivået er lavt.

Hvis denne indikatoren er blå, er Bluetooth-funksjonen slått på,
men navigeringsenheten er ikke koblet til en kompatibel enhet.
Hvis indikatoren er grå, er Bluetooth-funksjonen slått av.

Navigeringsenheten er koblet til en kompatibel enhet.