500 Auto Navigation - Berøringsskjerm

background image

Berøringsskjerm

Du bruker de fleste funksjonene på enheten ved å trykke på skjermen.

Viktig: Unngå å lage riper i berøringsskjermen. Bruk aldri penn eller
blyant eller andre spisse gjenstander til å skrive på berøringsskjermen.