500 Auto Navigation - Endre innstillinger for enheten

background image

Endre innstillinger for enheten

Du justerer innstillingene for enheten ved å trykke på menyknappen og
trykke på

Oppsett

.