500 Auto Navigation - Bakgrunnslys

background image

Bakgrunnslys

Du justerer bakgrunnslyset på skjermen eller slår strømspareren på eller
av ved å trykke på

Bakgrunnslys

.

• Du stiller inn bakgrunnslyset ved å velge

Bakgrunnslys

og trykke på +

eller -.

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

23

• Du stiller inn hvor lang tid det skal ta før bakgrunnslyset slår seg av

når enheten ikke er i bruk, ved å velge

Energisparer (batteri)

og trykke

+ eller -. Hvis du velger

Aldri

, slår ikke bakgrunnslyset seg av

automatisk.