500 Auto Navigation - FM-sender

background image

FM-sender

Enheten har en FM-sender som du kan bruke til å lytte til musikk fra

Musikk

-programmet via FM-bilsradiosystemet. FM-senderen kan også

brukes til telefonsamtaler. Du kan lese mer om hvordan du bruker FM-
senderen sammen med

Musikk

på side 42.

Du angir innstillinger for FM-senderen ved å trykke på

FM-sender

. Du

kan også få tilgang til innstillingene fra

Musikk

-programmet ved å

trykke på

.

• Du slår FM-senderen på eller av ved å trykke på gjeldende innstilling i

Aktiver

og trykke på gjeldende innstilling til ønsket valg vises.

• Du lagrer frekvensene du vil bruke med senderen, ved å trykke på

gjeldende innstilling i

Juster kanaler

. Trykk på ønsket

minneplassering (kanal) og

. Angi frekvensen ved hjelp av

tastaturet som vises, eller trykk på + eller -. Trykk på

for å lagre

innstillingen.

• Du velger frekvensen du vil bruke med senderen, ved å trykke på

gjeldende innstilling i

Juster kanaler

og ønsket kanal.

I henhold til lovfestede krav slår FM-senderen seg av automatisk hvis
det går 1 minutt uten musikk eller en aktive samtale. Slå på senderen for
å bruke den.

Enkelte land kan ha restriksjoner for bruk av FM-sendere. Ta kontakt
med lokale myndigheter for å få mer informasjon. Du kan også finne
informasjon om dette på www.nokia.com eller på det lokale Nokia-
webområdet.