500 Auto Navigation - Klokkeslett og dato

background image

Klokkeslett og dato

Du angir innstillinger for klokkeslett og dato ved å trykke på

Tid og dato

.

Trykk på

eller

for å bla gjennom innstillingene.

• Du stiller inn klokkeslettet ved å trykke på klokkslettet i

Tid

. Trykk på

feltet for timer, minutter eller sekunder øverst i tastaturet som vises.
Du angir klokkeslettet ved å trykke på tallene eller på + eller -, og
lagrer innstillingene ved å trykke på

.

• Du stiller inn datoen ved å trykke på datoen i

Dato

. Trykk på feltet for

år, måned eller dag øverst i tastaturet. Du angir datoen ved å trykke
på tallene eller på + eller - og trykke på

.

• Du angir tidssone ved å trykke på gjeldende innstilling i

Tidssone

,

ønsket område i forhold til plasseringen din og

.

• Du slår sommertid på eller av ved å velge

Sommertid

og trykke på

gjeldende innstilling til ønsket valg vises.

• Du velger 12- eller 24-timersformat ved å velge

Tidsformat

og trykke

på gjeldende innstilling til ønsket valg vises.

• Du angir datoformat ved å velge

Datoformat

og trykke på gjeldende

innstilling. Trykk på ønsket format og

.