500 Auto Navigation - Lydvolum og tastetoner

background image

Lydvolum og tastetoner

Du stiller inn volumet for navigeringsinstruksjoner, anrop og
underholdningsfunksjoner (musikkavspiller og videospiller) eller slår
tastetonene på eller av ved å trykke på

Lydvolum

. Du stiller inn volumet

ved å trykke på + eller - i det aktuelle feltet. Du slår tastetonene på eller
av ved å trykke på

og den aktuelle tastetoneinnstillingen. Når du har

angitt innstillingene, trykker du på

.