500 Auto Navigation - Språk

background image

Språk

Du velger språk for teksten på displayet på enheten ved å trykke på

Språk

. Trykk på

eller

for å bla gjennom språkene. Trykk på ønsket

språk og

.

Hvis du vil installere et nytt språk på enheten, ser du "DVD" på side 8. Du
kan kun velge enhetsspråk fra de språkene du har valgt for

Navigatør

.