500 Auto Navigation - System

background image

System

Hvis du vil kalibrere skjermen, gjenopprette de opprinnelige
innstillingene eller vise informasjon om enheten, trykker du på

System

.

• Du kalibrerer skjermen, for eksempel hvis den reagerer unøyaktig, ved

å trykke på

Skjermkalibrering

. Trykk helt kort og litt lenger på

symbolet som vises. Gjenta dette mens symbolet flytter seg rundt på
skjermen.

• Du gjenoppretter de opprinnelige innstillingene ved å trykke på

Gjenopprett fabrikkinnst.

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

24

• Du viser informasjon om enheten ved å trykke på

Om

. Trykk på

eller

for å bla gjennom informasjonen.