500 Auto Navigation - Justere volumet

background image

Justere volumet

Du justerer volumet for det aktive programmet ved å trykke på (eller
holde inne) volum opp-knappen (+) eller volum ned-knappen (-).