500 Auto Navigation - Tilbakestille

background image

Tilbakestille

Hvis enheten slutter å fungere selv om den er ladet opp, kan du
tilbakestille den ved å trykke på tilbakestillingsknappen på undersiden
av enheten. Tilbakestillingen sletter ikke enhetsinnstillingene.

background image

N a v i g a t ø r

25