500 Auto Navigation - 4. Navigatør

background image

4. Navigatør

Navigeringsenheten har en innebygd GPS-mottaker som du kan bruke til
å finne posisjonen din og til trinnvis navigering.

Når du slår på enheten, vises kartvisningen til

Navigatør

-programmet.

Når du bruke navigeringsprogrammet, trykker du på menyknappen og
trykker på

Navigatør

. Du kan også trykke på

.

Enheten mottar signaler fra flere GPS-satellitter for å beregne
posisjonen din. Plasser enheten på et sted med fri bane opp mot
himmelen når du skal bruke GPS-satellittnavigering.

Det kan ta fra et par sekunder til flere minutter å opprette en GPS-
forbindelse. Tilkoblingstiden avhenger av hvor bra GPS-mottakeren
mottar satellittsignaler. Det tar lengre tid å opprette en forbindelse hvis
du ikke har brukt GPS på noen dager, eller hvis du er langt unna stedet
der du sist brukte GPS.

Hvis GPS-forbindelsen er god, vises . Hvis forbindelsen ikke er god nok
til navigering, vises . Kontroller at enheten har fri bane mot himmelen.

Se "DVD" på side 8 for informasjon om hvordan du kopierer
navigeringsfiler til minnekortet. Kopier alle navigeringsfilene til Cities-
mappen.