500 Auto Navigation - Bla gjennom-modus

background image

Bla gjennom-modus

I bla gjennom-modus er den nederste delen av skjermen oransje, og nord
er øverst. Kartet viser følgende informasjon:

1. Kompassrose

2. Navn på nåværende posisjon

3. Nåværende GPS-posisjon

4. Markør

5. Zoom ut

6. Zoom inn

Hvis du vil velge et sted på kartet, zoomer du inn eller ut hvis det er
nødvendig, og flytter kartet med fingeren til markøren peker på ønsket
sted. Trykk på

og ønsket valg. Du kan navigere til stedet, legge det til

en rute (

Via

), lagre det som et bokmerke eller søke etter steder av

interesse i nærheten. Du kan også endre kartinnstillingene.

Du velger et sted av interesse på kartet ved å flytte makøren over stedet
av interesse med fingeren. Ikonet for stedet av interesse vises i parentes,
og navnet og telefonnummeret til stedet av interesse vises. Trykk på

for å vise tilgjengelige alternativer.

Du går tilbake til sporingsmodus eller navigeringsskjermen ved å trykke
på .

background image

N a v i g a t ø r

28