500 Auto Navigation - Sporingsmodus

background image

Sporingsmodus

I sporingsmodus følger kartet GPS-posisjonen din og viser følgende
informasjon:

1. Nåværende hastighet

2. Klokkeslett

3. Høyde over middelhavstand

4. Geografiske koordinater

5. Antall GPS-satellitter enheten har forbindelse til

6. Kompassrose

7. Navn på nåværende posisjon

8. Nåværende GPS-posisjon

9. Zoom ut

10.Zoom inn

Hvis du vil bla i kartet, trykker du på kartet for å gå til bla gjennom-
modus.

background image

N a v i g a t ø r

27