500 Auto Navigation - Navigere til et bestemmelsessted

background image

Navigere til et bestemmelsessted

Du navigerer til et bestemmelsessted ved å trykke på menyknappen og
trykke på

Navigatør

>

Mål

og ett av følgende:

Adresse

– du kan skrive inn adressen til bestemmelsesstedet. Se

"Navigere til en adresse" på side 30.

Nylig

– du kan navigere til et sted du nylig har besøkt. Se "Nylig

besøkte steder" på side 33.

Favoritter

– du kan navigere til et sted du har lagret som favoritt. Se

"Favoritter" på side 31.

Kontakter

– du kan navigere til en adresse som er lagret med et navn

i telefonboken (hvis den inneholder adresser). Skriv inn de første
bokstavene i navnet til kontakten ved hjelp av tastaturet som vises.
En liste med de første navnene som samsvarer, vises øverst. Trykk på

eller listen. Trykk på ønsket navn og

Navigere

.

POI-søk

– du kan søke etter ønsket sted av interesse. Se "Navigere til

et sted av interesse" på side 30.

Når du har angitt bestemmelsesstedet, trykker du på

og

Navigere

.

Enheten planlegger ruten til bestemmelsesstedet.

background image

N a v i g a t ø r

29