500 Auto Navigation - Favoritter

background image

Favoritter

Du navigerer til eller administrerer bestemmelsessteder du har lagret
som favoritter, ved å trykke på menyknappen og trykke på

Navigatør

>

Mål

>

Favoritter

og ett av følgende:

Hjemme og arbeid

(hjemme- eller

jobbadressen din),

Bokmerker

(tidligere lagrede adresser) eller

Turer

.

Hjemme- og jobbadresser

Du angir en hjemme- eller jobbadresse i

Favoritter

ved å trykke på

Hjemme og arbeid

. Trykk på ønsket felt og valg. Du kan skrive inn

adressen, angi at adressen skal være nåværende posisjon eller velge
adressen fra listen over nylig besøkte steder.

background image

N a v i g a t ø r

32

Hvis du vil redigere en adresse, trykker du på adressen og

Rediger

.

Du bruker andre tilgjengelige alternativer ved å trykke på adressen og
ønsket valg. Du kan navigere til adressen, legge den til i en rute (

Via

),

vise den på kartet, slette den eller slette alle adressene.

Bokmerker

Du administrerer stedene du har lagret som bokmerker ved å gå til

Favoritter

og trykke på

Bokmerker

.

Trykk på et sted i listen over bokmerker og ønsket valg. Du kan navigere
til stedet, legge det til i en rute, vise det på kartet, slette det eller gi det
nytt navn eller sortere eller slette listen over bokmerker.

Turer

En tur er en liste med 2 til 6 bestemmelsessteder (stoppesteder). Når du
velger en tur for navigering, blir du guidet gjennom stoppestedene i den
rekkefølgen du har angitt. Du oppretter eller administrerer turer ved å gå
til

Favoritter

og trykke på

Turer

.

Du oppretter en ny tur ved å velge

Administrere turer

og trykke på

Opprett ny tur

. Du trenger ikke å angi startpunkt for turen, fordi turen

startes fra nåværende GPS-posisjon.

• Du legger til et stoppested i turen ved å trykke på + og ønsket valg.

Du legger til et sted som vises på kartet, ved å trykke på

Kart

, zoom

inn og ut i kartet hvis det er nødvendig, dra kartet med fingeren til
markøren peker på ønsket sted, og trykke på

. Når du har lagt til

minst to stoppesteder, trykker du på

og ønsket valg (se listen

over valgalternativer i "Planlegge en rute" på side 33).

• Du sletter et stoppested fra turen ved å trykke på stoppestedet i

listen og

.

• Du flytter et stoppested i listen ved å trykke på stoppestedet og

trykke på pil opp eller ned.

Du redigerer eller bruker en lagret tur ved å velge

Administrere turer

,

trykke på truen og velge ønsket valg. Du kan starte navigeringen til
første stoppested i turen, redigere turen, gi turen nytt navn eller slette
den eller slette alle lagrede turer.

background image

N a v i g a t ø r

33