500 Auto Navigation - Navigere til en adresse

background image

Navigere til en adresse

Du søker etter en adresse du vil navigere til, ved å trykke på
menyknappen og trykke på

Navigatør

>

Mål

>

Adresse

. Du angir land, by

(eller postnummer), gate og husnummer (valgfritt) ved å trykke på
feltene etter tur og skrive inn informasjonen i denne rekkefølgen ved
hjelp av tastaturet som vises.

Når du bruker tastaturet, kan du kun trykke på taster som fører til et
søkeresultat. De andre tastene er inaktive. Du sletter det siste tegnet ved
å trekke på

Slett

. Du kan skrive inn tegn til du har begrenset søket til kun

background image

N a v i g a t ø r

31

ett resultat, eller du kan trykke på

og ønsket adresse i listen. Du kan

bla gjennom listen ved å trykke på pil opp eller ned. Du begrenser søket
ved å trykke på

.

Når du har funnet adressen, trykker du på

Finn adresse

-skjermen

og trykker på ønsket valg. Du kan navigere til adressen, legge den til i en
rute (

Via

), lagre den som et bokmerke eller vise den på kartet.