500 Auto Navigation - Navigere til et sted av interesse

background image

Navigere til et sted av interesse

Du kan søke etter et sted av interesse i nærheten av ønsket
bestemmelsessted.

Du navigerer til et sted av interesse ved å trykke på menyknappen og
trykke på

Navigatør

>

Mål

>

POI-søk

. Startpunktet (vanligvis

nåværende posisjon) for søket vises øverst på skjermen. Du endrer
startpunktet ved å trykke på

Hvor?

og deretter på

Adresse

for å skrive inn

adressen,

Favoritter

for å velge en tidligere lagret adresse, eller

GPS-

posisjon

for å angi nåværende posisjon som startpunkt.

Trykk på kategorien og underkategorien for stedet av interesse. Du kan
også trykke på

, skrive inn navnet på stedet av interesse og trykke

.

En liste over steder av interesse som er funnet, vises. Listen er sortert
etter avstanden til startpunktet. Trykk på ønsket sted av interesse og
valg.