500 Auto Navigation - Navigeringsskjermen

background image

Navigeringsskjermen

Når enheten har planlagt ruten til bestemmelsesstedet, vises
navigeringsskjermen:

1. Neste gate

2. Rute

3. Neste sving og avstanden til neste sving

4. Nåværende hastighet

5. Beregnet ankomsttid på bestemmelsesstedet

6. Avstand til bestemmelsesstedet

7. Gjennomsnittlig hastighet (hvis denne funksjonen er på)

8. Kompassrose

9. Nåværende gate

10.Nåværende posisjon og retning

11.Zoom ut

12.Zoom inn

Når du kommer til en sving eller annen manøver, hører du en
taleinstruksjon. Svinger og andre manøvre vises med røde piler på kartet.

I enveiskjørte gater vises tillatt retning med en blå pil.

Du blar i kartet ved å trykke på det. Du avslutter navigeringen ved å
trykke på

.

background image

N a v i g a t ø r

30