500 Auto Navigation - Nylig besøkte steder

background image

Nylig besøkte steder

Du viser nylig besøkte steder ved å trykke på menyknappen og trykke på

Navigatør

>

Mål

>

Nylig

.

Du navigerer til et sted ved å legge det til i en rute (

Via

), trykke på stedet

og ønsket valg.