500 Auto Navigation - Tilgjengelige funksjoner på navigeringsskjermen

background image

Tilgjengelige funksjoner på navigeringsskjermen

Du bruker funksjonene som er tilgjengelig under navigering, ved å trykke

. Du kan gjøre følgende:

• Du blokkerer den planlagte ruten til et ønsket bestemmelsessted og

tvinger fram en alternativ rute ved å trykke på

Alt. rute

.

• Du viser manøvrene i ruten som en liste over veipunkter ved å trykke

Veiliste

.

• Du lagrer din nåværende posisjon som bokmerke ved å trykke på

Lagre

. Se også "Bokmerker" på side 32.

• Du slår av lyden for taleinstruksjonene eller justerer volumet ved å

trykke på

Volum

.

• Du viser en liste over relevante trafikkhendelser ved å trykke på

Trafikkinformasjon

. Se også "Trafikkinformasjon (TMC)" på side 34.

• Du søker etter et sted av interesse ved å trykke på

Søke

. Se også

"Navigere til et sted av interesse" på side 31.

• Du endrer noen navigeringsinnstillinger ved å trykke på

Innstillinger

(se "Navigeringsinnstillinger" på side 34). Du bytter fra kartvisning til
den ikonbaserte visningen ved å trykke på

Kartinnstillinger

>

Kart

(

Piler

vises). Når

Piler

er aktiv, viser navigeringsskjermen et stort

neste sving-ikon, avstand til bestemmelsesstedet og en
fremdriftsindikator som viser avstanden til neste sving.

• Du kan slå av hastighetsvarsleren på eller av ved å trykke på

Start

eller

Stopp

.