500 Auto Navigation - Navigeringsinnstillinger

background image

Navigeringsinnstillinger

Når du skal angi innstillinger for

Navigatør

, trykker du på menyknappen

og trykker på

Navigatør

>

Innstillinger

og ett av følgende:

Generelle

innstillinger

,

Kartinnstillinger

,

Ruteinnstillinger

eller

Volum

.

Når du har angitt ønskede innstillinger på en skjerm, trykker du på

for å lagre innstillingene.