500 Auto Navigation - Kartinnstillinger

background image

Kartinnstillinger

Du velger hvilke kategorier av steder av interesse som kan vises som
ikoner på kartet, ved å trykke på

Info.lag

, ønskede kategorier og

.

Du velger dag- eller nattmodus eller stiller inn at enheten skal velge
modus automatisk, ved å trykke på tilsvarende ikon til ønsket valg vises.
Hvis du velger

Automatisk

, velges modus etter hva klokken er.

Du velger et kart ved å trykke på

Kart

. Hvis du har kart over flere regioner

på minnekortet, trykker du på navnet til kartet du vil bruke. Du trenger
en lisens for å kunne bruke kartet til navigering. Hvis du ikke har lisens,
kan du bla i kartet, vise posisjonen din i det, søke etter et sted (men ikke
navigere til det) og bruke ruteplanlegging.

Hvis du vil bruke 2D- eller 3D-effekter i kartet, trykker du på tilsvarende
ikon.

Du angir at kartet skal peke i nåværende retning (

Spor opp

) eller mot

toppen av skjermen (

Nord opp

), ved å trykke på tilsvarende ikon.