500 Auto Navigation - Ruteinnstillinger

background image

Ruteinnstillinger

Du kan velge transportmodus eller raskeste eller korteste rute og tillate
eller unngå bomveier, motorveier eller ferger. Du velger et alternativ ved
å trykke på tilsvarende ikon.

Hvilken transportmodus du velger, avgjør hvilke typer veier enheten
foreslår ved navigering. Du kan velge blant følgende moduser:

background image

N a v i g a t ø r

36

Rask

– forutsetter rask kjøring på motorveier.

Sakte

– forutsetter saktere kjøring.

Sykkel

– tar hensyn til sykkelstier og unngår motorveier der sykler er

forbudt. Det er ingen taleinstruksjoner.

Varebil

– tar hensyn til restriksjoner for varebiler.

Motorsykkel

– tar hensyn til restriksjoner for motorsykler.

Fotgjenger

– tar hensyn til fotgjengerruter, inkludert tilgang til

enveiskjørte gater og fotgjengerområder. Det er ingen
taleinstruksjoner.

Skuter

– tar hensyn til restriksjoner for skutere.