500 Auto Navigation - Volum

background image

Volum

Du stiller inn standardvolum for taleinstruksjonene ved å trykke på +
eller -. Du slår av instruksjonene ved å trykke på . Du slår dem på igjen
ved å trykke på

.

background image

A n r o p s h å n d t e r i n g

37