500 Auto Navigation - Planlegge en rute

background image

Planlegge en rute

Du kan planlegge en rute på forhånd, også uten GPS-forbindelse.

Du planlegger en rute ved å trykke på menyknappen og trykke på

Navigatør

>

Mål

. Angi startpunkt for ruten på samme måte som du

angir et bestemmelsessted, og legg det til i ruten (

Via

). Når du trykker på

Via

, vises

Målliste

. Du legger til et veipunkt i ruten ved å trykke på + og

velge sted på samme måte som du velger et bestemmelsessted. Du
sletter et veipunkt ved å trykke å ønsket sted og

. Startpunktet for

ruten vises øverst i listen, og sluttpunktet vises nederst. Du endrer
rekkefølgen i listen ved å trykke på veipunktet du vil flytte, og trykke på
pil opp eller ned.

Når du har angitt ruten, trykker du på

for følgende alternativer:

• Du planlegger ruten ved å trykke på

Beregner rute

. Når ruten er

planlagt, vises start- og sluttpunktet på kartet. Etter planleggingen
vises en ruteoversikt med de valgte veipunktene og beregnet reisetid
og avstand for hvert veipunkt og hele ruten. Du viser en detaljert
veiliste ved å trykke på høyrepilen. Du sletter et veipunkt i veilisten
ved å trykke på det. Du viser veipunktene på kartet ved å trykke på
høyrepilen. Ruten vises på kartet, og navnet til nåværende veipunkt
vises øverst. Du går til forrige eller neste veipunkt ved å trykke på
pilen til venstre eller høyre for veipunktnavnet. Du går tilbake til
forrige skjermbilde ved å trykke på venstrepilen.

• Du viser en simulering av ruten på kartet med taleinstruksjoner ved å

trykke på

Simuler

.

• Du lagrer veipunktlisten som en tur ved å trykke på

Lagre

eller

Lagre

som

. Når du senere velger turen for navigering, blir du først guidet til

det første veipunktet i turen. Hvis du befinner deg i nærheten av

background image

N a v i g a t ø r

34

startpunktet og ikke vil bli guidet dit, sletter du startpunktet før du
lagrer turen.

• Du navigerer til første veipunkt i ruten ved å trykke på

Navigere

.