500 Auto Navigation - Trafikkinformasjon (TMC)

background image

Trafikkinformasjon (TMC)

Du kan vise en liste over trafikkhendelser langs ruten under
navigeringen eller i sporingmodus ved å trykke på

>

Trafikkinformasjon

. Listen er sortert etter avstanden til nåværende

posisjon. Listen er basert på TMC-meldinger (TMC = Traffic Message
Channel) du kan motta via den innebygde TMC-mottakeren fra den
locale TMC-opreratøren. Tilgjengeligheten og nøyaktigheten for
informasjonen avhenger av leverandøren av TMC-tjenesten. Når du
bruker denne tjenesten må laderen være koblet til navigeringsenheten
fordi TMC-antennen er i laderen.

Hendelser langs ruten din vises i rødt i listen. Følgende informasjon kan
vises: navnet på gaten der hendelsen fant sted, hendelesstype og
avstanden til hendelsesstedet fra nåværende posisjon. Du viser
hendelsesstedet på kartet ved å trykke på hendelsen.