500 Auto Navigation - 5. Anropshåndtering

background image

5. Anropshåndtering

Hvis du besvarer et anrop mens du bruker

Navigatør

-programmet, slås

lyden på navigering med taleveiledning av til du avslutter samtalen.
Trykk på menyknappen for å vise kartet og minimere
anropsvalgskjermen.

vises øverst til høyre på skjermen. Du åpner

anropsvalgskjermen ved å trykke på

.

Hvis du besvarer et anrop mens du bruker

Musikk

-menyen, settes

sangen som spilles, på pause til du avslutter samtalen. Hvis FM-
senderen er på, brukes den også til anropslyden. Du kan slå på FM-
senderen under eller like før et anrop.

Trykk på menyknappen for å gå til

Navigatør

. Hvis navigeringen ikke er

på, vises to snarveiknapper til

Navigatør

til venstre på skjermen. Du

søker etter en adresse du vil navigere til, ved å trykke på

Gå til

. Du går til

kartvisning ved å trykke på

Kart

.