500 Auto Navigation - Anropsvalg

background image

Anropsvalg

Du kan bruke noen anropsfunksjoner under en samtale. De tilgjengelige
funksjonene vises i en anropsvalgskjerm som vises når du starter en
samtale.

Du miniserer anropsvalgskjermen, for eksempel for å vise kartet, ved å
trykke på menyknappen under en samtale. Du åpner anropsvalgskjermen
ved å trykke på

.

Du kan bruke følgende anropsfunksjoner under en samtale:

• Hvis du vil slå av mikrofonen under en samtale, trykker du på

Mikrofon

av

. Du slår på mikrofonen igjen ved å trykke på

Mikrofon på

.

• Du overfører en samtale fra navigeringsenheten til den kompatible

mobiltelefonen ved å trykke på

Til telefon

. Noen enheter avslutter

Bluetooth-tilkoblingen til samtalen avsluttes.

Du overfører samtalen tilbake til navigeringsenheten ved å trykke på

Til håndfri

, eller ved å bruke den aktuelle funksjonen på telefonen.

• Du sender DTMF-toner (for eksempel et passord) under en samtale

ved å trykke på

DTMF

. Trykk på tegnene du vil sende som toner. Dette

er en nettverkstjeneste. Hvis du vil ha informasjon om
tilgjengelighet, kan du kontakte tjenesteleverandøren.