500 Auto Navigation - Samtale venter

background image

Samtale venter

Samtale venter er en nettverkstjeneste. For at du skal kunne bruke
samtale venter må mobiltelefonen støtte Bluetooth Hands-Free Profile
1.5, og samtale venter må være aktivert på telefonen.

Du besvarer en ventende samtale og setter den aktive samtalen på
venting ved å trykke på

.

background image

A n r o p s h å n d t e r i n g

40

Du kan bytte mellom samtalene ved å trykke på

Bytt

. Du avslutter begge

samtalene ved å trykke på

Avsl. alle anrop

.

Hvis du trykker på menyknappen for å vise kartet og minimere
anropsvalgskjermen, vises antall samtaler ved siden av

.