500 Auto Navigation - Bluetooth

background image

Bluetooth

Du slår Bluetooth-funksjonen på eller av ved å velge

Bluetooth

og trykke

på gjeldende innstilling til ønsket valg vises.