500 Auto Navigation - Ringevolum

background image

Ringevolum

Du stiller inn volumet for ringetonen ved å velge

Ringevolum

og trykke

+ eller -.

background image

S p i l l e a v m u s i k k

42