500 Auto Navigation - Sorteringsrekkefølge for kontakter

background image

Sorteringsrekkefølge for kontakter

Du angir sorteringsrekkefølge for kontakter ved å velge

Sort.rekkefølge

for kont.

og trykke på gjeldende innstilling til ønsket valg vises.