500 Auto Navigation - Telefontilkoblinger

background image

Telefontilkoblinger

Du kobler navigeringsenheten til en sammenkoblet mobiltelefon ved å
trykke på gjeldende innstilling i

Telefontilkoblinger

. Trykk på ønsket

enhet, eller trykk på

Koble med ny

for å sammenkoble

navigeringsenheten med en ny enhet.