500 Auto Navigation - Anropslogg

background image

Anropslogg

Du kan vise de 20 siste ubesvarte, mottatte og utgående anrop mens
navigeringsenheten har vært brukt sammen med en kompatibel
mobiltelefon, ved å trykke på menyknappen og trykke på

Telefon

>

Anropslogg

og ønsket alternativ. Trykk på

eller

for å bla gjennom

numrene. Trykk på et nummer for å ringe det.

Du ringer sist oppringte nummer ved å trykke på menyknappen og trykke

Telefon

>

Skjermtastatur

>

, eller ved å trykke på

Telefon

>

Anropslogg

>

Ring på nytt

.

Du tømmer listene over siste anrop ved å trykke på menyknappen og
trykke på

Telefon

>

Anropslogg

>

Slett lister

>

Slett

.

Navigeringsenheten registrerer ubesvarte og mottatte anrop bare
dersom nettverket støtter disse funksjonene, og hvis telefonen er slått
på og befinner seg innenfor nettverkets tjenesteområde.