500 Auto Navigation - Hurtigvalg (Favoritter)

background image

Hurtigvalg (Favoritter)

Du ringer et telefonnummer ved hjelp av hurtigvalg ved å trykke på
menyknappen og trykke på

Telefon

>

Favoritter

når du ikke har aktive

samtaler. Trykk på ønsket kontakt for å ringe til denne personen.

Tildele et hurtigvalgnummer

Du legger til en kontakt i

Favoritter

ved å trykke på en knapp som ikke er

tildelt (angitt med

<tildel>

), og gjøre ett av følgende:

• Du legger til en kontakt du har lastet ned fra mobiltelefonen, ved å

taste inn de første bokstavene i ønsket navn og trykke på

og

ønsket navn og telefonnummer.

• Hvis du vil legge til et telefonnummer ved å skrive det inn, trykker du

, tallene i telefonnummeret og

.

Administrere hurtigvalgnummer

Du sletter en kontakt eller alle kontakter fra

Favoritter

ved å trykke på

og ønsket kontakt og slettevalg.

Du bytter ut en kontakt i

Favoritter

ved å trykke på

, kontakten du vil

bytte ut og

Erstatt

. Tildel en ny kontakt.