500 Auto Navigation - Ringe til en lagret kontakt

background image

Ringe til en lagret kontakt

Du ringer en kontakt som du har lastet ned fra mobiltelefonen, ved å
trykke på menyknappen og trykke på

Telefon

>

Kontakter

.

Skriv inn de første bokstavene i navnet til kontakten ved hjelp av
tastaturet som vises. (Trykk på

Slt

for å slette den siste bokstaven.) De

første navnene som samsvarer, vises øverst. Hvis du vil vise alle navnene
som samsvarer, trykker du på

eller listen. Hvis listen er lang, trykker

du på

eller

eller trykker på

for å skrive inn flere bokstaver.

Trykk på et navn for å vise telefonnumrene som er lagret på navnet.
Trykk på et telefonnummer for å ringe det.