500 Auto Navigation - Skrive inn et nummer ved hjelp av skjermtastaturet

background image

Skrive inn et nummer ved hjelp av skjermtastaturet

1. Trykk på menyknappen, og trykk på

Telefon

>

Skjermtastatur

.

2. Trykk på ett og ett tall for å skrive inn et telefonnummer inkludert

retningsnummer. (Trykk på

Slt

for å slette det siste sifferet.)

For utenlandssamtaler trykker du på + for å få utenlandsprefikset
(tegnet + erstatter tilgangskoden for utenlandssamtaler), og deretter
taster du landskoden, retningsnummeret (fjern eventuelt innledende
0) og telefonnummeret.

3. Du ringer nummeret ved å trykke på

.

4. Du avslutter anropet eller avbryter anropsforsøket ved å trykke

.

background image

A n r o p s h å n d t e r i n g

38