500 Auto Navigation - Taleoppringing

background image

Taleoppringing

Du foretar en taleoppringing til et nummer som er lagret i telefonboken
på telefonen, ved å trykke på menyknappen og trykke på

Telefon

>

Taleoppringn.

. Denne funksjonen kan kun brukes hvis du ikke har en

aktiv samtale, og hvis telefonen støtter bruk av funksjonen med
navigeringsenheten.

Si talesignalet når du blir bedt om det. Du finner mer informasjon i
brukerhåndboken for telefonen.

background image

A n r o p s h å n d t e r i n g

39