500 Auto Navigation - 6. Spille av musikk

background image

6. Spille av musikk

Du spiller av sanger du har lagret på minnekortet, ved å trykke på
menyknappen og trykke på

Musikk

.

Se "Minnekort" på side 18 for informasjon om hvordan du kopierer filer
til minnekortet. Kopier sangene til mappen Music, slik at du enkelt
finner dem i

Musikk

-programmet.

Programmet støtter filformatene MP3, WMA, AAC og eAAC+. Enheten
støtter ikke nødvendigvis alle variasjoner av disse filformatene.

Advarsel: Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på, ettersom
volumet kan være ekstremt høyt.