500 Auto Navigation - Bruke FM-senderen eller hodetelefoner

background image

Bruke FM-senderen eller hodetelefoner

Du kan lytte til musikkavspilleren via bilradiosystemet eller kompatible
hodetelefoner. Hvis du vil lytte til musk via bilradiosystemet, bruker du
den innebygde FM-senderen.