500 Auto Navigation - FM-sender

background image

FM-sender

Hvis du vil lytte til musikk via bilradiosystemet, trykker du på

i

musikkavspillerskjermen. Slå på senderen hvis den er slått av. Du velger
senderkanal ved å trykke på

Juster kanaler

og ønsket kanal. Velg samme

background image

S p i l l e a v m u s i k k

43

FM-frekvens på bilradioen, og still inn volumet på bilradioen til ønsket
nivå. Du skal nå høre musikk fra bilradiosystemet.

Bruk av FM-senderen øker belastningen på batteriet og reduserer
batterilevetiden.