500 Auto Navigation - Gå til navigeringsskjermen

background image

Gå til navigeringsskjermen

Hvis du vil gå til

Navigatør

mens du lytter til musikk, trykker du på

menyknappen eller på

. Musikken fortsetter å spille i bakgrunnen. Du

går tilbake til musikkavspilleren ved å trykke på menyknappen og trykke

Musikk

.

Hvis navigeringen ikke er på, vises to snarveiknapper til

Navigatør

til

venstre på skjermen. Du søker etter en adresse du vil navigere til, ved å
trykke på

Gå til

. Du går til kartvisning ved å trykke på

Kart

.

background image

V i d e o s p i l l e r

45