500 Auto Navigation - Lytte til musikk

background image

Lytte til musikk

Du åpner en musikkmappe ved å trykke på

og ønsket mappe. Trykk på

eller

for å bla gjennom sangene.

Trykk på en sang for å spille den av. Du kan velge flere sanger hvis du
ønsker det. (Du opphever valget av en sang ved å trykke på den.) Hvis du
vil velge alle sangene i gjeldende mappe og undermappene i mappen,
trykker du på

. (Du opphever valget ved å trykke på

.) Du går

tilbake til øverste menynivå ved å trykke på

.

Du spiller av sangen eller sangene du har valgt, ved å trykke på

.

Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum
over lengre tid kan skade hørselen.

Trykk på

for å sette avspillingen på pause. Trykk på

for å starte

avspillingen igjen.

Trykk på

for å gå til neste valgte sang. Klikk på

for å gå til forrige

sang eller begynnelsen av gjeldende sang.

Trykk på for å slå av lyden på musikken. Du slår på lyden igjen ved å
trykke på

eller trykke på en av volumknappene.

Du spoler i sangen ved å flytte glidebryteren som vises under
sangtittelen.

Du justerer volumet ved å trykke på en av volumknappene.

Hvis du vil spille av sangen kontinuerlig, trykker du på

. Ikonet blir

grønt. Trykk på det samme symbolet hvis du bare vil spille av sangen én
gang. Ikonet blir hvitt.

background image

S p i l l e a v m u s i k k

44

Hvis du vil spille av sangene i tilfeldig rekkefølge, trykker du på

.

Ikonet blir grønt. Hvis du vil spille av sangene i vanlig rekkefølge, trykker
du på det samme ikonet. Ikonet blir hvitt.

Du sletter en sang fra minnekortet ved å trykke på

i

musikkavspillerskjermen, sangen du vil slette, og

.

Du lukker musikkavspilleren ved å trykke på

.