500 Auto Navigation - 7. Videospiller

background image

7. Videospiller

Du spiller av videoklipp du har lagret på minnekortet, ved å trykke på
menyknappen og trykke på

Galleri

>

Videoer

.

Se "Minnekort" på side 18 for informasjon om hvordan du kopierer filer
til minnekortet. Kopier videoklippene til mappen Video, slik at du enkelt
finner dem i

Videoer

-programmet.

Programmet støtter filformatene MPEG-4, 3GP og WMV. Enheten
støtter ikke nødvendigvis alle variasjoner av disse filformatene.

Advarsel: Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på, ettersom
volumet kan være ekstremt høyt.