500 Auto Navigation - Vise videoklipp

background image

Vise videoklipp

Du åpner en videomappe ved å trykke på

og ønsket mappe. Trykk på

eller

for å bla gjennom videoene.

Trykk på en video for å vise den. Du kan velge flere videoer hvis du ønsker
det. (Du opphever valget av en video ved å trykke på den.) Hvis du vil
velge alle videoene i gjeldende mappe og undermappene i mappen,
trykker du på

. (Du opphever valget ved å trykke på

.) Du går

tilbake til øverste menynivå ved å trykke på

.

Du viser videoen eller videoene du har valgt, ved å trykke på

.

background image

V i d e o s p i l l e r

46

Du kan gjøre følgende mens videoen vises:

• Trykk på

for å sette avspillingen på pause. Trykk på

for å starte

avspillingen igjen. Trykk på

for å stoppe avspillingen.

• Trykk på

eller

for å spille av neste eller forrige video.

• Trykk på videoen for å vise den i fullskjermvisning eller gå tilbake til

vanlig visning.

• Hvis du vil spille av videoen kontinuerlig, trykker du på

. Ikonet

blir grønt. Trykk på det samme symbolet hvis du bare vil spille av
videoen én gang. Ikonet blir hvitt.

Du går tilbake til forrige skjermbilde ved å trykke på

.

Du lukker videospilleren ved å trykke på

.

Trykk på menyknappen for å gå til

Navigatør

.

background image

B i l d e v i s n i n g

47