500 Auto Navigation - 8. Bildevisning

background image

8. Bildevisning

Du viser bilder du har lagret på minnekortet, ved å trykke på
menyknappen og trykke på

Galleri

>

Bilder

.

Se "Minnekort" på side 18 for informasjon om hvordan du kopierer filer
til minnekortet. Kopier bildene til mappen Photos, slik at du enkelt
finner dem i

Bilder

-programmet.

Programmet støtter filformatene JPEG, BMP, PNG og GIF. Enheten
støtter ikke nødvendigvis alle variasjoner av disse filformatene.