500 Auto Navigation - Vise bilder

background image

Vise bilder

Du åpner en bildemappe ved å trykke på

og ønsket mappe. Trykk på

eller

for å bla gjennom bildene.

Trykk på et bilde for å vise det. Du kan velge flere bilder hvis du ønsker
det. (Du opphever valget av et bilde ved å trykke på det.) Hvis du velge
alle bildene i gjeldende mappe og undermappene i mappen, trykker du

. (Du opphever valget ved å trykke på

.) Du går tilbake til

øverste menynivå ved å trykke på

.

Du viser bildet eller bildene du har valgt, ved å trykke på

.

background image

B i l d e v i s n i n g

48

Du kan gjøre følgende mens bildet vises:

• Trykk på

for å zoome inn på bildet. Trykk på

for å zoome ut.

• Hvis du vil vise bildet i fullskjermvisning, trykker du på

. Trykk på

venstre side av bildet for å vise forrige bilde, eller på høye side for å
vise neste bilde.

Du går tilbake til vanlig visning ved å trykke midt på skjermen.

• Du roterer bildet 90 grader ved å trykke på

.

• Du kan vise bilder som en lysbildefremvisning ved å velge flere bilder

og trykke på

. Du går tilbake til vanlig visning ved å trykke på bildet

som vises.

Du sletter et bilde fra minnekortet ved å trykke på

i bildeskjermen,

bildet du vil slette, og

.

Du går tilbake til forrige skjermbilde ved å trykke på

.

Du avslutter bildevisningen ved å trykke på

.

Trykk på menyknappen for å gå til

Navigatør

.

background image

B a t t e r i i n f o r m a s j o n

49