500 Auto Navigation - 9. Batteriinformasjon

background image

9. Batteriinformasjon

Denne enheten inneholder et internt, oppladbart batteri som ikke kan fjernes. Du
må ikke prøve å fjerne batteriet fra enheten, da dette kan skade enheten.
Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli
oppbrukt. Bruk bare batteriladere som er godkjent av Nokia og beregnet for bruk
med denne enheten. Bruk av ikke-godkjent lader kan medføre risiko for brann,
eksplosjon, lekkasje eller andre farer.

Hvis et batteri brukes for første gang, eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en
lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den
fra og til igjen for å starte ladingen. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta noen
minutter før ladeindikatoren vises på displayet.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri
bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt
oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C.
Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis
batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en
kortere periode. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under
frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere
hvis de er skadet.

Bruk aldri en lader som er skadet.

background image

S t e l l o g v e d l i k e h o l d

50