500 Auto Navigation - Viktig sikkerhetsinformasjon

background image

Viktig sikkerhetsinformasjon

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem.
Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.

TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å
styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først
når du kjører.

FORSTYRRELSER

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser
som kan påvirke ytelsen.

background image

I n n l e d n i n g

7